Thông báo

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỌN ĐƠN VỊ THỰC TẬP THÁNG 10, NĂM 2022-2023

20/09/2022
Các bạn SV Khóa 2019, những ngành thuộc Nhóm 1, có đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp
trong HK1, NH 2022-2023, đăng ký đơn vị thực tập trực tuyến từ ngày 22 - 24/09/2022, tại 
https://student.uef.edu.vn

Chú thích:
Khóa 2019 (Nhóm 1) gồm 5 ngành: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ công chúng, Quản trị khách sạn.

Các bạn sinh viên xem Hướng dẫn đăng ký chọn đơn vị thực tập tại đây.

TT.HTHV
 
TIN LIÊN QUAN