Thông báo

KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHOÁ 2019 (NĂM HỌC 2022-2023)

22/04/2022

Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2022-2023. Để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2019 bậc đại học hệ chính quy, Nhà trường triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm học 2022-2023.

 

Thông tin chi tiết về Kế hoạch tốt nghiệp, SV vui lòng xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN