Thông báo

PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2022-2023

07/09/2023
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần Học kỳ 3 (Học kỳ Hè), Năm học 2022 - 2023. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 08/09/2023 đến hết ngày 15/09/2023

2. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 29/09/2023

3. Đối tượng: Sinh viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ 3, Năm học 2022-2023 (từ ngày 21/08/2023 đến hết ngày 26/08/2023)

4. Địa điểm:
- Phòng Đào tạo đối với sinh viên chính quy
- Viện Quốc tế đối với các sinh viên thuộc chương trình đào tạo quốc tế

5. Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).

Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem tại đây.

Phòng Khảo thí
TIN LIÊN QUAN