Thông báo

SINH VIÊN KHÓA 2019 NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

08/05/2023
Căn cứ theo thông báo 81/KH-UEF ngày 21/03/2022 về Kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy, khóa 2019, năm học 2022-2023;

Căn cứ theo quyết định 123/QD-UEF ngày 10/05/2019 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo trình độ đại học cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019,

Căn cứ theo thông báo 219 TB-UEF ngày 10/06/2022 về việc bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp các chứng chỉ tiếng Anh và Tin học trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nộp chứng chỉ điều kiện đầu ra theo hình thức trực tuyến cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy, khóa 2019.

Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng XEM TẠI ĐÂY.

TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN