Thông báo

SINH VIÊN KHÓA 2020 ĐĂNG KÝ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

18/05/2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, khóa 2020; Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện tư vấn và tổ chức cho SV Khóa 2020 đăng ký chọn chuyên ngành đào tạo, cụ thể như sau:
1. Khoa tổ chức sinh hoạt, định hướng nghề nghiệp, tư vấn chọn chuyên ngành: Từ ngày 09 - 21/05/2022
2. SV thực hiện đăng ký chọn chuyên ngành trên hệ thống https://student.uef.edu.vn/, từ 08h00 ngày 24/05 đến 16h30 ngày 27/05/2022.
3. Thông báo kết quả đăng ký: Ngày 11/06/2022
4. Lưu ý:
- Thông tin về chuyên ngành, SV xem tại đây.
- Điều kiện mở chuyên ngành: Căn cứ vào số lượng SV đăng ký, chuyên ngành không đủ số lượng để mở sẽ bị hủy => SV đăng ký chuyên ngành này sẽ chuyển sang chuyên ngành đăng ký ở nguyên vọng 2.
- SV cần tham gia đăng ký chọn chuyên ngành trong thời gian quy định => Để được xếp lớp chuyên ngành theo nguyện vọng.

 

Vậy, các bạn SV Khóa 2020 lưu ý những mốc thời gian quan trọng bên trên để tham gia đăng ký chọn chuyên ngành đúng kế hoạch nhé.

TT.HTHV

TIN LIÊN QUAN