Thông báo

SINH VIÊN KHÓA 2020 (NHÓM 2) THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRONG HK2B NH 2023-2024 ĐĂNG KÝ CHỌN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

04/03/2024
Sinh viên Khóa 2020 (nhóm 2) tham gia Thực tập tốt nghiệp trong Học kỳ 2B, Năm học 2023-2024 lưu ý kế hoạch đăng ký chọn đơn vị thực tập, cụ thể:
- Thời gian: Từ 08:00 ngày 05/03/2024 đến 23:55 ngày 08/03/2024
- Hình thức: SV đăng ký trực tuyến, tại https://student.uef.edu.vn/
- Thời gian SV tham khảo doanh nghiệp: ngày 29/02/2024
Chú thích:
. Khóa 2020 (Nhóm 2): Tham gia Thực tập tốt nghiệp trong HK 2B/ NH 2023-2024, gồm các ngành khác Nhóm 1.
. Khóa 2020 (Nhóm 1): Đã tham gia Thực tập tốt nghiệp trong HK 1A/ NH 2023-2024, gồm các ngành: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh doanh quốc tế; Quan hệ công chúng; Quản trị khách sạn.


CHÚC CÁC BẠN NHIỀU SỨC KHỎE VÀ CÓ KỲ THỰC TẬP THÀNH CÔNG!

 
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN