Thông báo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2021

09/05/2023
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, Khóa 2021; Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện tư vấn và tổ chức cho sinh viên Khóa 2021 đăng ký chọn chuyên ngành đào tạo như sau:

1. Khoa quản lý đào tạo tổ chức sinh hoạt, định hướng nghề nghiệp, tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên: từ ngày 08 - 20/05/2023.
2. Hình thức: SV đăng ký trực tuyến, trên hệ thống Student Portal.
3. Thời gian: từ 08h00 ngày 22/05/2023 đến 16h30 ngày 26/05/2023.
4. Thông báo kết quả đăng ký: ngày 12/06/2023.
5. Lưu ý:
. Điều kiện mở chuyên ngành: Căn cứ vào số lượng đăng ký, chuyên ngành có sĩ số ít không đủ số lượng để mở ngành sẽ bị hủy và SV đăng ký chuyên ngành này sẽ chuyển sang chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng 2.
. Đối với ngành có ít SV theo học (dưới 30 SV), Khoa định hướng cho SV và cùng chọn 1 chuyên ngành (nhóm) duy nhất.

Chi tiết thông báo, SV vui lòng xem tại đây.


TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN