Thông báo

Thông báo đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng

07/05/2019
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc hạn chế sử dụng tiền mặt trong các giao dịch cũng như đảm bảo tiện ích, an toàn cho phụ huynh, sinh viên trong việc đóng học phí, theo thông báo số 11/TB-TC của Phòng Tài chính Nhà trường thông tin đến sinh viên về việc đóng học phí học kỳ I, năm học 2019 – 2020 như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
Tất cả học viên, sinh viên các khóa đang theo học tại UEF.
2. Thông tin mức học phí:
Học phí cụ thể của mỗi sinh viên được xác định dựa trên chương trình học (số tín chỉ) sinh viên đăng ký học trong học kỳ. Học phí này sẽ được thể hiện trong tài khoản cá nhân của sinh viên sau khi sinh viên hoàn thành đăng ký môn học. 
Đầu mỗi học kỳ, sinh viên sẽ được thư viện phát tài liệu học tập và nghiên cứu cho các môn học trong học kỳ.

Sinh viên UEF sẽ đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng từ học kỳ 1, năm học 2019 – 2020
 
3. Cách thức đóng học phí và thông tin ngân hàng:
Kể từ học kỳ I – năm học 2019 – 2020, Nhà trường sẽ không thu học phí bằng tiền mặt, sinh viên sẽ đóng học phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng vào 01 trong 03 tài khoản của UEF tại ngân hàng theo thông tin sau: 
Chủ tài khoản: Trường Đai học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
+ Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Trung Tâm - TP.HCM
 Số tài khoản: 0600 1234 7979
+ Ngân hàng Agribank - Chi nhánh TP.HCM - TP.HCM
Số tài khoản: 1700 201 177657
+ Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM - TP.HCM
Số tài khoản: 007 100 9996666
4. Thời gian thu học phí:
Thời gian đóng học phí: Từ ngày 05/08/2019 đến hết ngày 15/08/2019.
Những lưu ý quan trọng:
1. Sinh viên cần ghi rõ Họ tên và mã số sinh viên trên nội dung nộp tiền;
Trong nội dung chuyển khoản, sinh viên ghi rõ họ tên và mã số sinh viên
 
2. Sinh viên có thể liên hệ bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng Sacombank, Agribank, Vietcombank để nộp học phí. Nếu chuyển khoản, sinh viên có thể chuyển khoản từ bất kỳ ngân hàng nào. Lưu ý: sinh viên không nên chuyển khoản qua ATM vì sẽ không có đầy đủ thông tin nội dung chuyển tiền;
3. Sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không đươc công nhận kết quả đăng ký môn học, không có tên trong danh sách học phần và không được ghi nhận điểm quá trình;
4. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng đủ học phí đúng thời hạn trên có thể làm Đơn xin gia hạn đóng học phí theo mẫu của Nhà trường và nộp về phòng Tài chính trước ngày hết hạn đóng học phí (ngày 15/8/2019). Lưu ý: đơn gia hạn phải có chữ ký của phụ huynh và xác nhận của Chính quyền địa phương xác thực chữ ký của phụ huynh; Phòng Tài chính sẽ không nhận đơn không đúng mẫu và không có đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
 
Phòng Tài chính
TIN LIÊN QUAN