Thông báo

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 21.1A (ĐỢT THI 01/12 - 04/12/2021 VÀ ĐỢT THI 15/12/2021)

28/12/2021
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1A, năm học 2021 - 2022. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 28/12/2021 đến hết ngày 06/01/2022.

2. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 20/01/2022.

3. Đối tượng: Sinh viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1A, năm học 2021 – 2022 tại các đợt thi: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 04/12/2021; Đợt thi ngày 15/12/2021.

4. Địa điểm: Phòng Đào tạo đối với SV chính quy Viện Quốc tế đối với các SV thuộc chương trình đào tạo quốc tế.

5. Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem tại đây.
TIN LIÊN QUAN