Thông báo

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023

16/05/2023
Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2022-2023. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ ngày 15/05/2023 đến hết ngày 23/05/2023.

2. Thời gian thông báo kết quả dự kiến: ngày 07/06/2023.

3. Đối tượng: Sinh viên tham gia kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/03/2023 đến hết ngày 28/04/2023)

4. Địa điểm:

- Phòng Đào tạo đối với sinh viên chính quy.

- Viện Quốc tế đối với các sinh viên thuộc chương trình đào tạo quốc tế.

5. Lệ phí: 200.000 đồng/môn (Sinh viên đóng lệ phí tại phòng Tài chính).Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem tại đây.
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN