Thông báo

THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2020 KÝ XÁC NHẬN THÔNG TIN IN BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ NỘP HỒ SƠ BỔ SUNG

13/11/2023
Căn cứ quyết định số 108/QĐ-UEF ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ;

Căn cứ thông báo số 135/KH-UEF ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tốt nghiệp bậc Đại học, hệ chính quy, năm học 2023-2024;

Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và thu hồ sơ bổ sung đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2020.

Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem TẠI ĐÂY.TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN