Thông báo

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

19/06/2021
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020-2021 và Kế hoạch số 89/KH-UEF ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về  việc chuẩn bị công tác đào tạo học kỳ hè, năm học 2020-2021;

Theo Thông báo 01/TB-P.ĐT ngày 23 tháng 03 năm 2021 của Phòng Đào tạo về kế hoạch đăng ký học phần, học kỳ hè năm học 2020-2021 được tổ chức từ ngày 19/07 đến ngày 28/08/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn ra hiện nay, nhằm đảm bảo kế hoạch năm học và tạo điều kiện cho sinh viên học lại, học cải thiện, học vượt; Nhà trường thông báo Kế hoạch học kỳ hè năm học 2020-2021 được điều chỉnh như sau:

1. Thời gian học
- Thời gian học:   Từ ngày 02/08 - 04/09/2021;
- Thời gian thi:    Từ ngày 06/09 -11/09/2021.

2. Thời gian và phương thức đóng học phí
- Thời gian:         Từ ngày 28/06 - 03/07/2021;
- Phương thức:    Đóng học phí qua ngân hàng.
Lưu ý: Sinh viên cần ghi rõ Họ tênmã số sinh viên trên nội dung nộp tiền.

3. Tổ chức thực hiện
- Đến thời điểm tổ chức học kỳ hè, nếu tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát tốt và Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép việc tổ chức học tập trung, Trường sẽ tổ chức học kỳ hè theo hình thức trực tiếp tại Trường.

- Nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho người học và tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành tiến độ đào tạo, Trường sẽ tổ chức học kỳ hè theo hình thức trực tuyến.

- Tạm thời Nhà trường rút các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng mà sinh viên đã đăng ký trong học kỳ hè (không tính học phí các học phần này). Khi điều kiện cho phép, Trường sẽ tổ chức các học phần này và thông báo đển sinh viên sau.

- Trường hợp sinh viên có nguyện vọng đăng ký bổ sung hoặc rút bớt học phần của học kỳ hè hoặc cần được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ học vụ (TT.HTHV) theo các kênh sau:

. Điện thoại: 028 5422 1111 (ext 050, 051, 052, 053, 054)
. Hotline     : 028 5422 1375                                . Zalo: 0908 560 999;
. Facebook: UEF - Trung tâm hỗ trợ học vụ            . Email: hotrohocvu@uef.edu.vn
. Tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tththv



Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng xem tại đây!
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN