Thông báo

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠI HK2A, NH 2023-2024 (ĐỢT BỔ SUNG)

27/12/2023
Phòng Đào tạo thông báo tổ chức học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh tại HK 2A, NH 2023-2024 đợt bổ sung, cụ thể như sau:
Thời gian đăng ký: Từ 08:00 ngày 26/12/2023 đến 16:00 ngày 28/12/2023
Hình thức: Đăng ký trực tuyến, tại website https://daotao.uef.edu.vn/
Đối tượng đăng ký: Sinh viên các khóa có nguyện vọng tốt nghiệp các đợt từ tháng 03/2024 đến tháng 07/2024 (bắt buộc đối với SV khóa 2020 trở về trước và SV các khóa 2021, 2022 vượt tiến độ, nhưng chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh).
Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): Từ ngày 03 - 13/01/2024.
Thời gian học tập: Sinh viên học tập 02 tuần (sáng - chiều): Từ ngày 20/02 - 02/03/2024.
- Lý thuyết: Từ ngày 20 - 24/02/2024
- Thực hành: Từ ngày 26/02 - 02/03/2024
Sinh viên xem thông tin chi tiết "Thông báo tổ chức học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh" tại đây.
Lưu ý:
Nhà trường sẽ tổ chức đào tạo học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh đợt chính thức vào Học kỳ Hè (từ ngày 15/07/2024 - 25/08/2024; Thời gian đăng ký (dự kiến) vào tháng 05/2024).Các bạn sinh viên xem kỹ thông tin về việc tổ chức học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh và sắp xếp cho mình kế hoạch học tập phù hợp, hiệu quả nhé!


 
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN