Thông báo

THÔNG BÁO V/V BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN KHÓA 2018

29/10/2021
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2018 của Hiệu trưởng về điều kiện chứng chỉ tin học, ngoại ngữ xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, hệ chính quy.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, việc học và thi các chứng chỉ tiếng Anh và tin học gặp nhiều khó khăn; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đạt trình độ tin học, ngoại ngữ theo quy định chuẩn đầu ra. Nhà trường thông báo bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2018 như sau:

1/- Chứng chỉ Tin học:
Sinh viên đại học, hệ chính quy khóa 2018 (ngoại trừ sinh viên ngành Công nghệ thông tin) phải có:
- 02 chứng chỉ Tin học ứng dụng;
- hoặc chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao
- hoặc chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và 01 chứng chỉ Tin học ứng dụng.
Các chứng chỉ do Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh sát hạch.

2/- Chứng chỉ Ngoại ngữ:
Sinh viên đại học, hệ chính quy khóa 2018 (ngoại trừ sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật) phải có:
- Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5,5 trở lên hoặc tương đương
- hoặc chứng chỉ Tiếng Anh tương đương BI-UEF (theo khung Châu Âu).Thông báo chi tiết, sinh viên vui lòng xem TẠI ĐÂY.
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN