Thông báo

THÔNG BÁO V/V HỌC VIÊN, SINH VIÊN UEF NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐẾN HẾT NGÀY 28/02/2021

14/02/2021
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo học viên, sinh viên (HV-SV) toàn trường nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 28/02/2021 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.
Các thông tin về kế hoạch học tập, phòng ngừa dịch bệnh, các bạn chú ý theo dõi trên website, fanpage Nhà trường.https://www.uef.edu.vn/tin-tuc-su-kien/thong-bao-hoc-vien-sinh-vien-uef-nghi-tet-nguyen-dan-den-het-ngay-282-10588
TIN LIÊN QUAN