Thông báo

THÔNG BÁO V/V NỘP CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2018

19/11/2021
Căn cứ theo thông báo 267/KH-UEF ngày 20/08/2021 về Kế hoạch tổ chức học tập, khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy, khóa 2018, năm học 2021-2022;

Căn cứ theo quyết định 127/QĐ-UEF ngày 29/03/2018 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo trình độ đại học cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2018;

Căn cứ theo thông báo 357/TB-UEF ngày 15/10/2021 về việc bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2018;

Phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ Tin học đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2018 như sau:

1. Địa điểm nộp chứng chỉ: Sinh viên nộp tại phòng Đào tạo – tầng 2.

2. Thời gian nộp chứng chỉ: Từ ngày 13/06 đến 30/06/2022 trong giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: 07h30 – 11h30; Chiều: 13h30 – 16h30).

* Sau thời gian nêu trên, sinh viên nộp chứng chỉ phải kèm theo đơn đề nghị xét tốt nghiệp và sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo.

3. Yêu cầu nộp chứng chỉ:

* Bản photo có công chứng chứng chỉ tiếng Anh và bản photo có công chứng chứng chỉ Tin học (có ghi rõ Mã số sinh viên và lớp).

* Các chứng chỉ nộp phải hợp phápcòn thời hạn sử dụng theo qui định (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp)

4. Qui định về chứng chỉ:

* Đối với chứng chỉ tiếng Anh:

- Sinh viên Đại học khóa 2018 (trừ ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật) cần nộp:

• Chứng chỉ tiếng Anh tương dương chuẩn B1 theo khung Châu Âu (do trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh sát hạch).

• Hoặc Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS ≥ 5.5 / TOEFL iBT ≥ 65 / TOEIC ≥ 605 (thi 2 kỹ năng Nghe và Đọc).

* Đối với chứng chỉ Tin học:

− Sinh viên Đại học khóa 2018 (trừ ngành Công nghệ thông tin) cần nộp:

* 02 chứng chỉ Tin học ứng dụng.

* Hoặc 01 chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao.

* Hoặc 01 chứng chỉ Tin học ứng dụng01 chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Các chứng chỉ tin học do trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chi Minh sát hạch.

Nhằm đảm bảo lộ trình tốt nghiệp được thuận lợi và nhanh chóng nhất, đề nghị toàn thể sinh viên Đại học chính quy khóa 2018 nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.


Thông báo chi tiết, sinh viên vui lòng xem TẠI ĐÂY.

 
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN