Thông báo

THÔNG BÁO V/V SINH VIÊN KHÓA 2018 ĐĂNG KÝ CHỌN ĐƠN VỊ VÀ HÌNH THỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

25/02/2022
Căn cứ Thông báo số 267/TB-UEF ngày 20/08/2021 v/v Kế hoạch tổ chức học tập, khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy, khóa 2018 năm học 2021-2022. Phòng Đào tạo thông báo sinh viên thực hiện đăng ký chọn đơn vị và hình thức thực tập tốt nghiệp, như sau:

1/. Đối tượng sinh viên, thời gian đăng ký:
- Đối tượng: Sinh viên đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp đợt tháng 04/2022 (từ ngày 04/04 – 26/06 2022).
- Thời gian đăng ký chọn đơn vị và hình thức thực tập (online): 01-05/03/2022.


2/. Cách thức thực hiện:
- Bước 1. Truy cập vào địa chỉ https://student uef.edu.vn
- Bước 2. Đăng nhập bằng email UEF
- Bước 3. Truy cập vào menu “Thông tin thực tập"
- Bước 4. Chọn đơn vị, vị trí thực tập của doanh nghiệp còn nhận thực tập
- Bước 5. Chọn nút Xác nhận ở cuối trang
- Bước 6. Xem lại thông tin đơn vị, vị trí thực tập (chụp ảnh lưu lại)

Lưu ý:
+ Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể thay đổi doanh nghiệp khác.
+ Đối với sinh viên đã đăng ký ĐVTT với TT.HTDN (trước ngày 28/02/2022) vui lòng kiểm tra lại thông tin của ĐVTT phục vụ cho cấp Giấy giới thiệu của UEF.
+ Đối với sinh viên muốn dăng ký thực tập theo hình thức mới, vui lòng chọn doanh nghiệp có tên: "Thực tập tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến (theo đề cương khoa chuyên ngành)".

Sinh viên cần được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ với:
• Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp : (028) 5422.6666 (ext 2130, 2131)
• Trung tâm Hỗ trợ học vụ : (028) 5422 1111 (ext 2050. 2051 2052, 2053)

Thông tin chi tiết, các bạn xem file đính kèm, cụ thể:
1. Thông báo số 267 – TB/UEF ngày 20/08/2021: Tổ chức học tập khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy, Khóa 2018 năm học 2021-2022.
2. Thông báo số 02 – TB/PĐT ngày 25/02/2022: Đăng ký đơn vị và hình thức thực tập tốt nghiệp.
3. Hướng dẫn các bước đăng ký chọn đơn vị thực tập năm học 2021 - 2022.
TT.HTHV
 
TIN LIÊN QUAN