Thông báo
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 2022 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, khóa 2022; Nhà trường Thông báo kế...
Các bạn sinh viên Khóa 2020 (Nhóm 2), tham gia Thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp trong Học kỳ 2B, Năm học 2023-2024 lưu ý các mốc thời gian quan trọng để chuẩn bị...
Nhằm xây dựng cầu nối quốc tế và mang đến cơ hội trải nghiệm học tập từ những Trường Đại học danh tiếng trên thế giới cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính...
Sinh viên Khóa 2020 (nhóm 2) tham gia Thực tập tốt nghiệp trong Học kỳ 2B, Năm học 2023-2024 lưu ý kế hoạch đăng ký chọn đơn vị thực tập
[NHẮC LẠI] KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 2020, BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2023-2024 Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học...
SINH VIÊN KHÓA 2023 BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2023-2024 (SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN) TỪ NGÀY 26/02/2024
SINH VIÊN KHÓA 2020, 2021, 2022 BẮT ĐẦU HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2023-2024 (SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN) TỪ NGÀY 20/02/2024
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠI HK2A, NH 2023-2024 (ĐỢT BỔ SUNG)
THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2020 NỘP CÁC CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO SINH VIÊN KHÓA 2020 KÝ XÁC NHẬN THÔNG TIN IN BẰNG TỐT NGHIỆP VÀ NỘP HỒ SƠ BỔ SUNG