Thông báo
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP (KHÓA 2017) BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2020-2021
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP (KHÓA 2017) BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2020-2021 - TRUNG TÂM HỖ TRỢ HỌC VỤ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH...
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh
Thông báo về việc tổ chức học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo - Trường đại học...
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên Đại học, hệ chính quy khóa 2017
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG - HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2019-2020- Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG, SONG NGÀNH.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG, SONG NGÀNH - trường đại học kinh tế tài chính -TP.HCM
Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2018
Thông báo v/v đăng ký chọn chuyên ngành dành cho sinh viên khóa 2018 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo - Trường đại học Kinh...
UEF triển khai khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của trường
UEF triển khai khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ và hỗ trợ của trường - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường Đại học...
Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020
Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020, Trung tâm hỗ trợ học vụ, Trường đại học Kinh tế - Tài...
UEF thông báo: Từ 4/5, sinh viên trở lại trường học tập
Sinh viên toàn trường sẽ đi học trở lại từ ngày 04/05/2020. Sinh viên Khóa 2016 cũng sẽ đi thực tập tốt nghiệp từ ngày 04/05/2020 -...