Thông báo
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP KHÓA 2020, NĂM HỌC 2023-2024 Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2023-2024, để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - HỌC TẬP NĂM HỌC 2023-2024 Nhà trường đã ban hành Kế hoạch Giảng dạy – Học tập Năm học 2023-2024. Các bạn sinh viên theo dõi những mốc thời gian...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ CHỌN CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2021 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, Khóa 2021; Nhà trường thông báo kế hoạch thực...
SINH VIÊN KHÓA 2019 NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH, TIN HỌC ĐỂ XÉT TỐT NGHIỆP BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp các chứng chỉ tiếng Anh và...
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1B, NĂM HỌC 2022-2023 Thời gian: từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 21/02/2023.
Sinh viên Khóa 2019, theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp Đợt 1, Năm học 2022-2023, đăng ký đơn vị thực tập trực tuyến từ ngày 22 - 24/09/2022, tại...
BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2019
BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY KHÓA 2018
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2021-2022 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A,...
Căn cứ kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, khóa 2020; Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện tư vấn và tổ chức cho SV Khóa 2020 đăng ký chọn chuyên ngành...