Thông báo
Thông báo về việc phúc khảo HK3 năm học 2018-2019 - Hỗ trợ học vụ - Trung tâm hỗ trợ học vụ- trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020 - Tư vấn học vụ - Thông báo - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường Đại học kinh tế tài chính Thành phố hồ chí minh
Thông báo kế hoạch tốt nghiệp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2018 - 2019 đợt 2 - Thông báo - Trung tâm hỗ trợ học vụ - trường đại học kinh tế tài chính thành...
Thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TPHCM
Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2019 - Đại học Kinh tế tài chính hồ chí minh - UEF
Thông báo đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học kinh tế tài chính Thành Phố Hồ Chí MiNH
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2A, NĂM HỌC 2022-2023 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2A,...
THÔNG BÁO PHÚC KHẢO KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1A, NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT THI 01/12 - 04/12/2021 VÀ ĐỢT THI 15/12/2021)
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế - tài chính TP.HCM