Học thuật - Khoa học

Thông tin đăng ký môn học - Học kỳ III

16/04/2015
Nhằm cung cấp thêm kênh thông tin cũng như tạo thuận lợi để sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM (UEF) các khóa từ 2014 trở về trước tham gia đăng ký môn học trong học kỳ III, Phòng Đào tạo - Khảo thí nhà trường hướng dẫn thông tin Đăng ký môn học như sau: 
1. Thời gian và hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký môn học qua mạng từ ngày 13/4/2015 – 22/4/2015 (bao gồm: đăng ký môn học tự chọn, học lại, học cải thiện). 
2. Trước đây sinh viên vào cổng “Đăng nhập” trên website chủ www.uef.edu.vn để Đăng ký môn học. Tuy nhiên, trong năm 2015 này, sinh viên các khóa sẽ vào link sau: daotao.uef.edu.vn => Đăng ký môn học bằng mật khẩu đã được cấp (Lưu ý: Mật khẩu ban đầu được mặc định là ngày, tháng, năm sinh gồm có 6 ký tự số, định dạng DDMMYY. Tên đăng nhập là mã số sinh viên (xem hướng dẫn)
Hiện Phòng Đào tạo – Khảo thí đã xây dựng hoàn thiện những môn học theo tiến độ đào tạo từng ngành (xem tại đây). Để tạo thuận lợi học tập cho sinh viên, trong khoảng thời gian này, sinh viên có thể cân đối lại thời khóa biểu để đăng ký thêm những học phần trả nợ hoặc rút bớt những học phần không bắt buộc. 
 
Sinh viên sẽ đăng ký môn học học kỳ III trực tiếp trên trang daotao.uef.edu.vn
 
Một số lưu ý khi sinh viên Đăng ký môn học:
1. Thời hạn cho phép đăng ký điều chỉnh đối với các môn học tự chọn bị hủy:  Từ ngày 13/4 - 22/4/2015 (Đăng ký qua mạng).
2. Sinh viên rút học phần trực tiếp trên mạng ngay trong thời gian đăng ký mà không cần sử dụng mẫu đơn xin rút học phần.
3. Đối với những học phần chưa được mở trong học kỳ, nếu sinh viên có nguyện vọng được trả nợ những học phần này thì đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng (thực hiện bằng cách nhập vào mã số các môn học này ở mục đăng ký môn nguyện vọng). Sau đó, nhà trường sẽ xem xét khả năng mở thêm lớp học trả nợ nếu sỉ số phù hợp.
4. Kết quả đăng ký môn học chính thức sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 06/5/2015.
5. Sinh viên vào link: http://daotao.uef.edu.vn/HDDKMH.htm để xem hướng dẫn đăng ký môn học chi tiết.
* Những thắc mắc liên quan đến Đăng ký môn học, sinh viên liên hệ:
Phòng Đào tạo – Khảo thí
Điện thoại: (08) 5422 6666 - (08) 5422 1111
* Thời gian liên hệ:
- Buổi sáng: 7g30 đến 11g30 (thứ Hai đến thứ Bảy)
- Buổi chiều: 13g30 đến 16g30 (thứ Hai đến thứ Sáu)
Trung tâm Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông
TIN LIÊN QUAN