Thực tập - Việc làm
Để hỗ trợ thông tin cho các bạn tham gia Chuyến TTTT Thái Lan và Campuchia năm nay, Khoa Quan hệ Quốc tế sẽ triển khai Chuỗi bài “ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐOÀN...
The candidate will be expected to be a member of the Strategic Planning Team in a professional leading advertising agency whose functions are planning and directing...
Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển công chức làm việc tại Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh với các thông tin cụ thể như sau:
Giấy đăng ký Doanh nghiệp tự chọn, giấy giới thiệu, mẫu đơn xin thực tập ở địa phương
Căn cứ Kế hoạch Công tác năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC), Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp nhận sinh viên tham gia thực...
Gửi các bạn sinh viên, TT.HTDN gửi đến các bạn thông tin tuyển thực tập sinh của TMA Solutions - Doanh nghiệp đối tác của trường. Các bạn xem chi tiết trong file...
Thông báo tuyển dụng cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam năm 2020. Thông báo tuyển dụng cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam năm 2020.