Giới thiệu

FTHM E-Magazine

16/08/2022
Ngành dịch vụ Khách sạn tại Việt Nam đang đứng trước một thời kỳ chuyển đổi hết sức quan trọng để phát triển lên một tầm mới. Trước viễn cảnh đó, các bước đi của chủ đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực, chuỗi cung ứng, và đặc biệt là những người làm nghề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định cũng như định hướng tương lại. Chúng ta cần những đóng góp mang tính học thuật và xây dựng nền tảng vững chắc hơn, dựa vào góc nhìn đa chiều của các chuyên gia trong lĩnh vực. Trên cơ sở đó, chúng tôi mạnh dạn tiên phong trong việc tạo cơ sở học thuật và tài liệu tham khảo chuyên ngành cho ngành quan trị khách sạn. Ấn phẩm “Quản trị Khách sạn” là một tài liệu chuyên ngành dựa trên ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực bao gồm các GM (Tổng quản lý), HRM (Giám đốc nhân sự), DOSM (Giám đốc Sales & Marketing),... và các chuyên gia khác nằm trong chuỗi cung ứng của ngành Khách sạn.
TIN LIÊN QUAN