Nghiên cứu khoa học của Giảng viên
KHOA QUẢN TRỊ DU LỊCH - KHÁCH SẠN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “HƯỚNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG KHỞI NGHIỆP DU LỊCH TẠI VIỆT NAM”
HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020 CỦA KHOA QTDL-KS: “NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”
Với chủ đề “Chiến lược quảng bá và xây dựng thương hiệu cho ngành du lịch và khách sạn Việt Nam”, hội thảo khoa học năm học 2018-2019 của khoa QTDL-KS đã cho thấy một...
Chiều ngày 03/7/2017, tại phòng họp 3, cơ sở 276 Điện Biên Phủ, Khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học cấp khoa với chủ đề “Tài nguyên du...