Ngành đào tạo

Ngành Quản trị khách sạn

20/04/2020

1.     Giới thiệu chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Quản trị Khách sạn của trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), mã ngành 7810201, được ban hành từ năm 2016 (theo Quyết định cấp mã ngành đào tạo số: 2427/QĐ-BGDĐT ngày 15/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thuộc quản lý của Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn (K.QTDL-KS). Khóa tuyển sinh đầu tiên vào năm 2016, tính đến năm 2020 đã có 05 khóa được tuyển sinh và đào tạo. CTĐT được xây dựng và hoàn thiện theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ GDĐT quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Hàng năm, chương trình được rà soát, cập nhật theo ý kiến khảo sát của người học, người sử dụng lao động và được đánh giá, nghiệm thu bởi hội đồng khoa học và đào tạo.

2.     Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Quản trị Khách sạn về lĩnh vực quản lý, kinh doanh các loại hình dịch vụ lưu trú và dịch vụ bổ sung, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và nâng cao về tổng quan du lịch và dịch vụ, cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ và quản trị các bộ phận trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Đào tạo người học thông qua các hoạt động học tập sáng tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn nhằm hình thành những kỹ năng và thái độ cần thiết để thực hành nghề nghiệp, phát triển ý tưởng, tổ chức, quản lý và điều hành các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí và các lĩnh vực khác thuộc ngành du lịch trong nước và nước ngoài.

3.     Mục tiêu cụ thể

Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn có khả năng:

 • Về kiến thức:

PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực quản lý, kinh doanh dịch vụ lưu trú, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu, xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực dịch vụ;

 • Về kỹ năng:

PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, vận hành, điều phối và quản lý các hoạt động liên quan đến các bộ phận tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ lưu trú trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu;

PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi và phát triển;

PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;

PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích tốt; có thể làm việc và xử lý tình huống độc lập;

PO6: Có kỹ năng ngoại ngữ - tin học thành thạo, vận dụng linh hoạt trong môi trường làm việc quốc tế;

 • Về thái độ:

PO7: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp, có sức khỏe tốt;

PO8: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

4.     Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs):

PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước trong kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú;

PLO2: Hiểu biết những kiến thức về các vấn đề chính trị, xã hội, văn hoá và các ngành khoa học liên quan ứng dụng trong ngành dịch vụ du lịch và lưu trú;

PLO3: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế vi mô và kinh tế trong ngành du lịch;

PLO4: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức căn bản về quản trị nói chung và kiến thức chuyên sâu trong quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nói riêng;

PLO5: Nhận biết, diễn giải kiến thức ngành dịch vụ lưu trú hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các khách sạn - resort, hiểu được các đặc trưng và bản chất của ngành dịch vụ du lịch và kinh doanh dịch vụ lưu trú;

PLO6: Hiểu biết những kiến thức về cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn và mối quan hệ giữa các bộ phận;

PLO7: Biết thực hiện các thao tác nghiệp vụ cơ bản trong các bộ phận chính trong khách sạn: Bộ phận buồng phòng, Bộ phận Tiền sảnh, Bộ phận F&B;

PLO8: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, phán đoán) để giải quyết các vấn đề và xử lý tình huống trong các công việc chuyên ngành;

PLO9: Có kỹ năng làm việc độc lập, tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả;

PLO10: Có kỹ năng nắm bắt tâm lý, giao tiếp, thuyết trình, thương thuyết,  nói và viết hiệu quả, lắng nghe tích cực, …khi làm việc với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp trong môi trường quốc tế hội nhập; và sử dụng các phần mềm quản lý khách sạn;

PLO11: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên ngành;

PLO12: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công trong các lĩnh vực chuyên ngành.

PLO13: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, và các nghiệp vụ chuyên ngành đã được đào tạo.

PLO14: Có khả năng định hướng, đưa ra kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, phát hiện và giải quyết các vấn đề. 

 

5.     Cơ hội việc làm

 • Chuyên viên kinh doanh, tiếp thị và phát triển các sản phẩm dịch vụ lưu trú;
 • Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận lễ tân, tiền sảnh, buồng phòng, ẩm thực, bếp, hội nghị, yến tiệc, nhân sự, tài chính, kế toán, hành chính tại các resort, khu du lịch;
 • Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước;
 • Giảng dạy nghiên cứu về nhà hàng khách sạn taị các trường đại học, cao đẳng.

6.     Cơ hội học tập                      

 • Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế;
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn.

7.     Tiêu chí tuyển sinh

Thực hiện theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM:

 • Đối tượng tuyển sinh:
 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành);
 • Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
 • Phương thức tuyển sinh:
 • Xét tuyển điểm thi THPT quốc gia với tổ hợp môn: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Văn, Toán, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa);
 • Xét tuyển điểm học bạ lớp 12 với tổ hợp môn: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Văn, Toán, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa). Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên;
 • Xét tuyển điểm học bạ 5 học kỳ: Điểm TBC HK1, 2 năm lớp 10, HK1, 2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12. Tổng điểm TBC 5 học kỳ đạt từ 30 điểm trở lên;
 • Xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

 

TIN LIÊN QUAN