Thông báo sinh viên
Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh giữa các tập thể lớp; cơ hội giao lưu học giỏi, tìm hiểu kiến thức về phát triển du lịch bền vững gắn với công tác bảo vệ mội...
Với mong muốn nâng cao khả năng tiếp cận thực tế, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị nền tảng kiến thức, kỹ năng cho đợt kiến tập sắp tới, sinh viên khoa Quản trị Du lịch...
Ngày 17/6/2019, Khoa QTDL-KS phối hợp cùng Trường ĐH. Fukui, Nhật Bản tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch-Khách sạn và giới thiệu đất nước...
Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thực hiện kế hoạch năm học 2019, Ban chủ nhiệm khoa QTDL-KS thông báo về việc tổ chức...
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Seminar Lữ hành" và " Seminar Khách sạn" áp dụng cho...
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Kiến tập thực tế" áp dụng cho sinh viên ngành Quản...