Thông báo sinh viên
Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh giữa các tập thể lớp; cơ hội giao lưu học giỏi, tìm hiểu kiến thức về phát triển du lịch bền vững gắn với công tác bảo vệ mội trường tại Việt Nam dành cho sinh...
Với mong muốn nâng cao khả năng tiếp cận thực tế, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị nền tảng kiến thức, kỹ năng cho đợt kiến tập sắp tới, sinh viên khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn UEF đã sẵn sàng...
Ngày 17/6/2019, Khoa QTDL-KS phối hợp cùng Trường ĐH. Fukui, Nhật Bản tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch-Khách sạn và giới thiệu đất nước Nhật Bản" do GS. Albert Lehner...
Khoa QTDL-KS trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2019 về thời hạn nộp bài viết: ngày 15/6 và hướng dẫn nội dung, quy cách của các đề tài...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2018 – 2019 Sinh viên đăng ký đề tài NCKH cấp Khoa sẽ được thực hiện trong năm học 2018 – 2019 theo các yêu...
Chung tay thực hiện sứ mạng đào tạo của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0
Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thực hiện kế hoạch năm học 2019, Ban chủ nhiệm khoa QTDL-KS thông báo về việc tổ chức hoạt động "tham quan thực tế tại...
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Seminar Lữ hành" và " Seminar Khách sạn" áp dụng cho sinh viên ngành Quản trị dịch...
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Kiến tập thực tế" áp dụng cho sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Quản trị...
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các kỹ năng tư duy phản biện cũng như kỹ năng phân tích - tổng hợp trong học tập, Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị Du lịch - Khách sạn thông báo đến toàn thể...