Thông báo sinh viên
Khoa QTDL-KS phát động hội thi Thời trang Du lịch & Môi trường
Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh giữa các tập thể lớp; cơ hội giao lưu học giỏi, tìm hiểu kiến thức về phát triển du lịch bền vững gắn với công tác bảo vệ mội...
TOUR THAM QUAN HỌC TẬP HÈ QUỐC TẾ - CAMBODIA TRIP 2019
Với mong muốn nâng cao khả năng tiếp cận thực tế, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị nền tảng kiến thức, kỹ năng cho đợt kiến tập sắp tới, sinh viên khoa Quản trị Du lịch...
Thông báo: Workshop
Ngày 17/6/2019, Khoa QTDL-KS phối hợp cùng Trường ĐH. Fukui, Nhật Bản tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch-Khách sạn và giới thiệu đất nước...
HƯỚNG DẪN  MẪU TÓM TẮT BÀI NCKH SINH VIÊN KHOA QTDL-KS 2019
Khoa QTDL-KS trân trọng thông báo đến các bạn sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2019 về thời hạn nộp bài viết: ngày 15/6 và hướng dẫn nội...
Thông báo đang ký NCKH sinh viên năm 2019
THÔNG BÁO Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2018 – 2019 Sinh viên đăng ký đề tài NCKH cấp Khoa sẽ được thực hiện trong năm...
Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa
Chung tay thực hiện sứ mạng đào tạo của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0
TB ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI 'THAM QUAN DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH'
Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thực hiện kế hoạch năm học 2019, Ban chủ nhiệm khoa QTDL-KS thông báo về việc tổ chức...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC TOUR SEMINAR LỮ HÀNH - KHÁCH SẠN 2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Seminar Lữ hành" và " Seminar Khách sạn" áp dụng cho...
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC TOUR KIẾN TẬP THỰC TẾ
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Kiến tập thực tế" áp dụng cho sinh viên ngành Quản...
TB ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các kỹ năng tư duy phản biện cũng như kỹ năng phân tích - tổng hợp trong học tập, Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị Du lịch -...
Vòng quanh CLB
Loading...