THÔNG BÁO SINH VIÊN
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC TOUR KIẾN TẬP THỰC TẾ
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Kiến tập thực tế" áp dụng cho sinh viên ngành Quản...
Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa
Chung tay thực hiện sứ mạng đào tạo của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, Khoa QTDL-KS đặt mục...
TB ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI 'THAM QUAN DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH'
Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thực hiện kế hoạch năm học 2019, Ban chủ nhiệm khoa QTDL-KS thông báo về việc tổ chức...
THÔNG BÁO TỔ CHỨC TOUR SEMINAR LỮ HÀNH - KHÁCH SẠN 2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Seminar Lữ hành" và " Seminar Khách sạn" áp dụng cho...
TB ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển các kỹ năng tư duy phản biện cũng như kỹ năng phân tích - tổng hợp trong học tập, Ban chủ nhiệm Khoa Quản trị Du lịch -...
Vòng quanh CLB
Loading...