Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC TOUR KIẾN TẬP THỰC TẾ

11/03/2019
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị Du lịch – Khách sạn lên kế hoạch tổ chức học phần "Kiến tập thực tế" trong học kỳ 2B áp dụng cho sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch từ ngày 10/4 đến 13/4 tại Ninh Thuận - Nha Trang  và ngành Quản trị Khách sạn các khoá 2016-2017 năm học 2018-2019 từ ngày 12/4 đến 15/4 tại Đà Lạt - Nha Trang. Môn “Kiến tập thực tế” được thiết kế theo nội dung đáp ứng yêu cầu về chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm đối với nghề du lịch, cụ thể là 2 chuyên ngành Quản trị lữ hành và Quản trị khách sạn.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch có những kiến thức chuyên sâu về các dịch vụ cũng như quy trình thiết kế các chương trình tour tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và khách sạn.

 • Tạo sự hứng thú về chuyên ngành học cho sinh viên.

 • Là bước chuẩn bị cho học phần thực tập của sinh viên.

 • Sinh viên vận dụng được những kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế để có thể định hướng các vị trí công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Để hoàn thành học phần này, sinh viên tham gia tour thực tế đến khảo sát, tìm hiểu thông tin tạicác điểm tham quan cũng như cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch – khách sạn. Bên cạnh đó, sinh viên còn phải thực hiện bài thu hoạch cá nhân theo hướng dẫn của giảng viên phụ trách:
- Ngành Quản trị lữ hành:  ThS. Lê Thế Hiển
- Ngành Quản trị Khách sạn: ThS. Võ Trần Hải Linh , ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa


QUY ĐỊNH VỀ BÀI THU HOẠCH
1. Hình thức trình bày bài thu hoạch
 • Trang bìa chính – Bìa màu cứng (màu xanh đối với ngành Lữ hành, màu Vàng đối với ngành Khách sạn)
 • Trang bìa phụ (Bảng photo của trang bìa chính màu trắng, in giấy A4)
 • Font: Times New Roman
 • Size: 13
 • Paragraph – line spacing: 1.5 (Hàng đầu tiên của 1 đoạn văn lùi vào 1 cm)
 • Giấy A4 và in 2 mặt
 • Số lượng trang: Từ 15 – 20 trang
2. Cấu trúc bài thu hoạch
 • Chương 1: Giới thiệu tổng quát về ngành Dịch vụ Khách sạn hoặc Lữ hành. (khoảng 1-3 trang)
 • Chương 2: Phân tích quy trình hoạt động thiết kế tour của cơ sở kinh doanh du lịch (Đại lý Lữ hành hoặc Khách sạn, Resort) và chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch/ cơ sở lưu trú (khoảng 10-15 trang).
 • Chương 3: Kết luận và kiến nghị (khoảng 1-2 trang)
3. Thời gian nộp bài thu hoạch
 • Thời gian thực hiện Tour kiến tập : ngày 10/04 – 13/04/2019 tuyến Ninh Chữ - Nha Trang (ngành Quản trị lữ hành) và 12/04 – 15/04/2019 tuyến Đà Lạt - Nha Trang (ngành Quản trị khách sạn)
 • Thời gian nộp bài:  từ 7 đến 14 ngày sau khi kết thúc tour Kiến tập.
​* Sinh viên tải file mẫu ở đây:
- Ngành Quản trị Khách sạn

- Ngành Quản trị Lữ hành


 
TIN LIÊN QUAN