Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TOUR SEMINAR LỮ HÀNH - KHÁCH SẠN 2019

11/03/2019
Học phần được tổ chức dưới hình thức tour tham quan thực tế được tổ chức bởi đơn vị khách sạn và đại lý lữ hành – đối tác chiến lược của trường. Sinh viên tham gia tour ngoại khoá kết hợp buổi Seminar trong 2 ngày 3 và 4/5/2019 tại các điểm tham quan du lịch tại Cần Thơ và Tiền Giang (đối với ngành Quản trị lữ hành) và khách sạn 4-5 sao tại Vũng Tàu (đối với ngành Quản trị khách sạn).
Giảng viên hướng dẫn:

- ngành Quản trị lữ hành: TS. Trần Văn Thông, ThS. Lê Thế Hiển
- ngành Quản trị khách sạn: ThS. Nguyễn Vương Hoài Thảo, ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

QUY ĐỊNH VỀ BÀI THU HOẠCH
1. Hình thức trình bày bài thu hoạch
 • Trang bìa chính – Bìa màu cứng (màu vàng đối với ngành Quản trị Khách sạn, màu xanh đối với ngành Quản trị Lữ hành)
 • Trang bìa phụ (Bảng photo của trang bìa chính màu trắng, in giấy A4)
 • Font: Times New Roman
 • Size: 13
 • Paragraph – line spacing: 1.5 (Hàng đầu tiên của 1 đoạn văn lùi vào 1 cm)
 • Giấy A4 và in 2 mặt
 • Số lượng trang: Từ 15 – 20 trang
2. Cấu trúc bài thu hoạch
 • Chương 1: Giới thiệu tổng quát về ngành Khách sạn hoặc ngành Dịch vụ lữ hành. (khoảng 1-3 trang)
 • Chương 2: (khoảng 6-10 trang).
- Ngành Quản trị Khách sạn: Phân tích quy trình hoạt động các bộ phận trong khách sạn và những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn 
- Ngành Quản trị Lữ hành: Nhật ký hành trình tour Tiền Giang - Cần Thơ; Nội dung kiến thức thu thập được từ buổi Seminar và quan sát hoạt động thực tế ở các điểm tham quan, dịch vụ du lịch tại địa phương.
 • Chương 3: Kết luận và kiến nghị (khoảng 1-2 trang)
3. Thời gian nộp bài thu hoạch
 • Thời gian thực hiện Kiến tập thực tế (dự kiến): Ngày 3 và 4/5/2018
 • Thời gian nộp bài: chậm nhất là 14 ngày sau khi tour Seminar kết thúc.
* Sinh viên tham khảo mẫu file đính kèm tại đây:
- Ngành Quản trị Khách sạn: https://user-cdn.uef.edu.vn/newsimg/kqtdl/b%C3%ACa%20Seminar%20KS%281%29.docx
- Ngành Quản trị Lữ hành: https://user-cdn.uef.edu.vn/newsimg/kqtdl/b%C3%ACa%20Seminar%20lu%20hanh%281%29.docx
TIN LIÊN QUAN