Danh sách đối tác cộng đồng

Doanh nghiệp xã hội Kỹ năng sinh tồn (Survival Skills Vietnam - SSVN)

13/12/2021
Doanh nghiệp xã hội Kỹ năng sinh tồn SSVN với sứ mệnh giảm thương vong có thể phòng tránh được tại Việt Nam thông qua giáo dục Sơ Cấp Cứu chuẩn Quốc tế.
Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN cung cấp nguồn tư liệu giáo dục sơ cấp cứu miễn phí cho cộng đồng bao gồm:
1. Kênh Youtube Kỹ Năng Sinh Tồn SSVN -> https://youtube.com/c/survivalskillsvietnam
2. Hệ thống học trực tuyến e-learning SSVN -> https://elearning.survivalskills.vn/
3. App di động Sơ cấp cứu -> http://onelink.to/ycw8ma
 
TIN LIÊN QUAN