Danh sách đối tác cộng đồng

Hội Hỗ trợ Cộng đồng DNXH Việt Nam (SSEC)

13/12/2021
Hội Hỗ trợ Cộng đồng DNXH Việt Nam (SSEC) với mục tiêu thúc đẩy và phát triển mô hình DNXH ở Việt Nam, góp phần lan toả tinh thần doanh nhân xã hội trên thế giới. Các hoạt động chính bảo gồm: tư vấn đào tạo kỹ năng cho DNXH, Kết nối phát triển kinh doanh cho DNXH và thúc đẩy tinh thần doanh nhân xã hội trong cộng đồng.
TIN LIÊN QUAN