Danh sách đối tác cộng đồng

Huynh đoàn khuyết tật Kito Vua

13/12/2021
Cộng đồng người khuyết tật vận động sinh hoạt thường xuyên để cùng nâng đỡ và tham vấn đồng cảnh trong cuộc sống. Các hoạt động được tổ chức theo hình thức sinh hoạt nhóm nhầm năng cao khả năng kết nối và hòa nhập cuộc sống.
TIN LIÊN QUAN