Danh sách đối tác cộng đồng

Tổ chức The New Savvy Việt Nam

13/12/2021
The New Savvy (TNS) với các hoạt động chính là cung cấp thông tin giúp nâng cao nhận thức và thói quen tài chính lành mạnh hơn của phụ nữ. Với các buổi tập huấn và phát triển kênh cung cấp thông tin miễn phí, TNS hướng dẫn các phương pháp để mang đến hình ảnh người phụ nữ thông minh, hiện đại và độc lập tài chính.
TIN LIÊN QUAN