Danh sách đối tác cộng đồng

Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát (HTP FOUNDATION)

23/03/2018
Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát được thành lập năm 2007, là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn. Đối tượng cấp học bổng của quỹ là các sinh viên chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch trên địa bàn thành phố có thành tích học tập cao nhưng gặp khó khăn về tài chính. Ngoài hoạt động cấp học bỗng, quỹ còn thường xuyên tổ chức các hoạt động khác như: các hội thảo chuyên ngành, những chuyến tham quan - khảo sát, phát triển kỹ năng cho sinh viên.
TIN LIÊN QUAN