Danh sách đối tác cộng đồng

Tổ chức Niềm Tin

13/12/2021
Mục tiêu hoạt động của nhóm là giúp đỡ hỗ trợ nâng cao năng lực cho phụ huynh trẻ khuyết tật, trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỹ năng cao kỹ năng kết nối và giáo dục khoa học giúp trẻ hòa nhập xã hội.
TIN LIÊN QUAN