Danh sách đối tác cộng đồng

Trung Tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED)

13/12/2021
Trung Tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) là tổ chức xã hội do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính. CED cam kết giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình ảnh tích cực về cộng đồng khiếm thính và là cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính.
TIN LIÊN QUAN