Danh sách đối tác cộng đồng

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng Tp. Hồ Chí Minh

26/03/2018
Trung tâm có nhiệm vụ đề xuất các chính sách, định mức, đơn giá và cước phí vận tải hành khách công cộng, lệ phí bến bãi đậu. Giúp Giám Đốc Sở GTVT quản lý các bến bãi đậu, dừng xe trong luồng tuyến vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, sắp xếp điều hòa phối hợp hoạt động phương tiện vận tải hành khách công cộng. Hướng dẫn và thu nhận hồ sơ, đề xuất cấp giấy phép vận tải hành khách công cộng. Giám sát các tổ chức kinh tế vận tải hành khách công cộng trên các lĩnh vực phục vụ và kỹ thuật của phương tiện vận tải hành khách luồng tuyến, giá cước, giờ giấc. Tổ chức các dịch vụ vận tải hành khách công cộng như bán vé tháng, dịch vụ giữ xe, thanh toán vé xe bằng thư và các dịch vụ có liên quan khác.
TIN LIÊN QUAN