Danh sách dự án Service-Learning
Dự án 'Sản xuất video clip hướng dẫn giao tiếp với người khiếm thị'
Mái ấm Thiên Ân nhận thấy cần có một bộ video clip để trình chiếu, hỗ trợ cho việc diễn giải cho những người sáng mắt làm...
Danh sách tất cả các dự án
Danh sách tất cả các dự án Danh sách tất cả các dự án Danh sách tất cả các dự án Danh sách tất cả các dự án
Link to the Future - Kỹ năng tài chính cho Trường tình thương Tân Sơn Nhì
Trung tâm Service-Learning của UEF và Trường tình thương Tân Sơn Nhì phối hợp thực hiện Dự án "Link to the Future – Kỹ năng tài chính"...
Link to the Future – Hướng nghiệp tại Làng SOS TPHCM
"Link to the Future" là chuổi các dự án Service-Learning trong đó 15 sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) được tập huấn để giúp...