Danh sách dự án Service-Learning
Mái ấm Thiên Ân nhận thấy cần có một bộ video clip để trình chiếu, hỗ trợ cho việc diễn giải cho những người sáng mắt làm việc, sinh hoạt học tập cùng với người khiếm thị
Trung tâm Service-Learning của UEF và Trường tình thương Tân Sơn Nhì phối hợp thực hiện Dự án "Link to the Future – Kỹ năng tài chính" hướng dẫn 66 trẻ em các kỹ năng...
"Link to the Future" là chuổi các dự án Service-Learning trong đó 15 sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) được tập huấn để giúp cho 30 trẻ từ 12-16 tuổi của...