Danh sách dự án Service-Learning

Link to the Future - Kỹ năng tài chính cho Trường tình thương Tân Sơn Nhì

08/06/2018

Trung tâm Service-Learning của UEF và Trường tình thương Tân Sơn Nhì phối hợp thực hiện dự án "Link to the Future – Kỹ năng tài chính" hướng dẫn 66 trẻ em các kỹ năng tài chính cá nhân cơ bản dành cho nhóm trẻ đang học lớp 4, lớp 5 (từ 10-12 tuổi). Sinh viên đóng góp kỹ năng và kiến thức của mình cho một nhu cầu bức thiết của xã hội, và qua đó học hỏi các kỹ năng giảng dạy, suy nghĩ phản biện, gia tăng hiểu biết về các cộng đồng trong xã hội và kỹ năng làm việc với con người.

Mục tiêu cộng đồng: 
 • 60 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiểu và thực hành được khái niệm quản lý tài chính cá nhân cơ bản bao gồm: Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý tiền tiêu; Hành vi tiêu tiền có trách nhiệm; Các lựa chọn tiết kiệm và đầu tư cơ bản; Kỹ năng mua sắm thông minh, có so sánh và chọn lựa. 
 • 60 trẻ em thông qua 12 buổi học tập bằng các trò chơi, câu chuyện, thảo luận tình huống, tổ chức hội chợ sinh động và vui nhộn được tương tác với sinh viên và học cách làm việc nhóm, giao tiếp nhóm và diễn đạt các thông tin về bản thân.
 • Các giảng viên và giáo dục viên ở Tân Sơn Nhì nắm được cách hướng dẫn các kỹ năng tài chính cho trẻ. Phụ huynh của 60 trẻ cũng được gián tiếp có thêm hiểu biết về các kỹ năng tài chính cá nhân.
Mục tiêu học tập:
 • 15 sinh viên UEF tham gia dự án có cơ hội áp dụng kiến thức chuyên môn tài chính vào việc hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và thực tế cho một nhóm cộng đồng đặc biệt. 
 • 15 sinh viên UEF học được cách dạy học có sự tham gia của người học, biết cách diễn đạt các khái niệm chuyên môn nghề nghiệp tài chính cho một nhóm đối tượng đặc biệt một cách thú vị và dễ hiểu nhất.
 • 15 sinh viên UEF có môi trường phát huy kỹ năng làm việc thực tế bao gồm: kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và giám sát hoạt động cộng đồng cụ thể; kỹ năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau (trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, giáo dục viên, phụ huynh…); có hiểu biết về nhóm cộng đồng yếu thế và phát triển mức độ thông minh cảm xúc trong việc tương tác với con người.
Các hoạt động sinh viên sẽ tham gia:
 • Tập huấn tìm hiểu về Service-Learning và đối tác cộng đồng (trường tình thương Tân Sơn Nhì) và các kỹ năng quản lý tài chính cơ bản.
 • Tập huấn phương pháp giảng dạy có sự tham gia.
 • Thiết kế bài giảng kỹ năng kỹ năng tài chính bằng các trò chơi.
 • Giảng dạy và điều phối hoạt động theo mục tiêu dự án.
 • Tổ chức hoạt động hội chơ cuối khóa cho trẻ tham gia dự án.
Thời gian hoạt động: từ tháng 6/2018 đến hết tháng 7/2018
Giảng viên tham gia hướng dẫn kỹ năng tài chính: Cô Hà Thị Thủy.
Đối tác cộng đồng: Trường tình thương Tân Sơn NhìĐường số 16, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Đối tác tài trợ: Công ty cổ phần Secoin.
Danh sách sinh viên tham gia
Hình ảnh hoạt động
 
TIN LIÊN QUAN