Danh sách đối tác cộng đồng

Trường Tinh Thương Tân Sơn Nhì

23/03/2018
Trường tình thương Tân Sơn Nhì được thành lập bởi Linh mục Đoàn Vĩnh Phúc. Học sinh theo học tại trường là con em của các gia định nhập cư, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây các em học sinh không chỉ được học kiến thức mà còn được bồi dưỡng về đạo đức và tính nhân văn.

Các hoạt động đã hợp tác:
TIN LIÊN QUAN