Thông báo
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021- Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
Thông báo Kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế - tài chính TP.HCM
Thông báo v/v ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung của sv ĐHCQ khóa 2017
Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần HK2A, năm học 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế Tài chính - TP.HCM
Những lưu ý cần thiết dành cho sinh viên UEF khi trở lại trường bắt đầu học kỳ 2 NH 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng Đào Tạo - Trường Đại học Kinh tế Tài...
Lịch tiếp sinh viên trực tiếp tại Phòng Đào Tạo - Trung Tâm Hỗ Trợ Học Vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo về việc bổ sung chứng chỉ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên ĐH hệ chính quy khóa 2016 và khóa 2017 - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Phòng đào tạo - Trường đại...
Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1A năm học 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện học phần thực tập, chuyên đề/ khóa luận tốt nghiệp - Tư vấn học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM