Tin tức hoạt động
Sáng ngày 29/5, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã long trọng tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng...
Vào ngày 29/5 tới đây, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) sẽ tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng...
Chiều ngày 26/12 vừa qua, chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng tại trường Trường...
Sáng nay (24/12), trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM...
Sáng ngày 14/12, trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã đón Đoàn Đánh giá ngoài từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của Đại...
Trong hai ngày 05-06/11, trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã tổ chức chương trình Tập huấn công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Lễ...
Nằm trong khuôn khổ hoạt động cải tiến sau đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, nhằm trang bị cho quý Thầy/Cô UEF có thêm kiến thức trong quá trình xây dựng Chương trình...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) chính thức được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục...
Sáng ngày 01/9/ 2018, chương trình khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài tại trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã chính thức...