Nghiên cứu khoa học cùa sinh viên

Hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2019-2020

30/07/2020
 “Hội thảo Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa NN-VHQT”
 
 1. MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG
 • Nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học từ năm thứ nhất;
 • Nhằm định hướng khả năng nghiên cứu cho sinh viên để chuẩn bị tốt cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học cao hơn;
 • Tạo diễn đàn cho SV có thể trao đổi, thảo luận và học hỏi kinh nghiệm NCKH từ các giảng viên.
 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian: 08g00 – 12g00, ngày 30/07/2020 (Thứ 5);
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3;
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Đơn vị chủ trì: Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế
 2. Đơn vị phối hợp:
 • Văn phòng Trường;
 • Trung tâm QLCSVC;
 • Trung tâm TT-TT;
 1. Thành viên ban tổ chức
TS. Võ Văn Thành Thân                        Trưởng Ban tổ chức
ThS. Phạm Thị Thùy Linh                      Phó Ban tổ chức
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu                         Thư ký giám sát
Bà Châu Mỹ Phúc                                 Thư ký chương trình
Bà Lê Thị Ngọc Bình                             Phụ trách lễ tân
 1. Thành viên hội đồng khoa học
Họ và tên Chức vụ
TS. Võ Văn Thành Thân Trưởng khoa NN-VHQT
ThS. Phạm Thị Thùy Linh Phó Trưởng khoa NN-VHQT
Cô Nguyễn Thị Phong Nhã Trợ lý Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trợ lý Trưởng khoa
 
 1. Thành phần tham dự:
-Đại diện Ban giám hiệu
-Đại diện phòng Khoa học công nghệ
-Tất cả GV Khoa NN&VHQT
-Tất cả SV tham gia viết tham luận
-SV UEF quan tâm đến hội thảo
 1. Tiến trình thực hiện
Thời gian Nội dung
07/07/202-20/07/2020 Thời gian nhận bài
24/07/2020 Thời gian thông báo các bài đạt tiêu chuẩn
24/07/2020-29/07/2020 Thời gian dành cho công tác chuẩn bị buổi báo cáo NCKH
30/07/2020 Hội thảo NCKH cho sinh viên
05/08/2020 Thời gian nghiệm thu đề tài
 
 1. Chương trình cụ thế
Thời gian Nội dung Địa điểm
Sáng ngày 30/07/2020
08h00-09h00 Setup không gian;
Chuẩn bị bàn ghế, sắp xếp bàn ghế theo sơ đồ;
Phòng họp tầng 3
09g00 - 09g10 Check danh sách khách mời và vị trí khách mời;
Sắp xếp chỗ ngồi cho sinh viên
Phòng họp tầng 3
09g10 – 09g20 Khai mạc báo cáo hội thảo, lãnh đạo Khoa phát biểu chào mừng.
09g20 - 11g00 Các nhóm tham gia báo cáo
(Mỗi nhóm 15p báo cáo đề tài)
11g00 - 11g15 Thành viên hội đồng khoa học nhận xét các đề tài, tổng hợp và chấm điểm.
11g15 – 11g30 Chia sẻ từ các giảng viên có chuyên môn về hoạt động NCKH
11g30-11g45 Tổng kết và kết thúc chương trình
11g45-12g00 Dọn dẹp và trả không gian
 Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2019-2020

File kỷ yếu
https://user-cdn.uef.edu.vn/newsimg/knnvhqt/NCKH%20GV/NCKH%20SV/7.%20CU%E1%BB%90N%20K%E1%BB%88%20Y%E1%BA%BEU%20H%E1%BB%98I%20TH%E1%BA%A2O%20KHOA%20H%E1%BB%8CC%20SINH%20VI%C3%8AN%2030.07.2020.pdf
 
TIN LIÊN QUAN