Nghiên cứu khoa học cùa sinh viên

Hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2020-2021

24/11/2022
hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa NN-VHQT
Năm học 2020-2021

 
 1. MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG
 • Nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học;
 • Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học;
 • Nhằm định hướng khả năng nghiên cứu cho sinh viên để chuẩn bị tốt cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học cao hơn;
 • Tạo diễn đàn cho SV có thể trao đổi, thảo luận và học hỏi kinh nghiệm NCKH từ các giảng viên.
 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian: 13g00 – 17g00, ngày 28/05/2021 (Thứ 6);
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3;
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Đơn vị chủ trì: Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế
 2. Đơn vị phối hợp:
 • Văn phòng Trường;
 • Phòng Tài chính;
 • Viện Đào tạo Sau đại học - Khoa học công nghệ;
 • Trung tâm QLCSVC;
 • Trung tâm TT-TT;
 1. Thành viên ban tổ chức
Họ và tên Chức vụ
TS. Võ Văn Thành Thân Trưởng Ban tổ chức
ThS. Phạm Thị Thùy Linh Phó Ban tổ chức
ThS. Phạm Phương Thảo Ủy viên
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu Thư ký giám sát
Bà Châu Mỹ Phúc   Thư ký chương trình
Bà Lê Thị Ngọc Bình Phụ trách lễ tân
         
 1. Danh sách giảng viên tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH
Họ và tên Chức vụ
TS. Võ Văn Thành Thân Trưởng khoa NN-VHQT
ThS. Phạm Thị Thùy Linh Phó trưởng khoa NN - VHQT
Cô Nguyễn Thị Phong Nhã Trợ lý Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trợ lý Trưởng khoa
ThS. Lý Như Quỳnh Giảng viên
ThS. Nguyễn Hồng Loan Giảng viên
Cô Vương Minh Châu Giảng viên
Thầy Cao Đỗ Quyền Giảng viên
Cô Nguyễn Thị Bảo Trang Giảng viên
Cô Phan Châu Phương Anh Giảng viên
ThS. Nguyễn Trần Vũ Thư Giảng viên
ThS. Nguyễn Thanh Nam Giảng viên
ThS. Phạm Phương Thảo Giảng viên
Cô Hà Trúc Giang Giảng viên
ThS. Phan Nhân Giảng viên
ThS. Choi Young Taek Giảng viên
 
 1. Thành phần tham dự:
                - Đại diện Ban giám hiệu;
                - Đại diện phòng Khoa học công nghệ;
                - Tất cả GV Khoa NN&VHQT;
                - Tất cả SV tham gia viết tham luận;
                - SV UEF quan tâm đến hội thảo.
 1. Tiến trình thực hiện
Thời gian Nội dung
21/05/2021 Thời gian nhận bài
25/05/2021 Thời gian thông báo các bài đạt tiêu chuẩn
25/05 – 28/05/2021 Thời gian dành cho công tác chuẩn bị buổi báo cáo NCKH
28/05/2021 Hội thảo NCKH cho sinh viên
10/06/2021 Thời gian nghiệm thu đề tài
 
TIN LIÊN QUAN