Nghiên cứu khoa học cùa sinh viên

Hội thảo nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2021-2022

13/05/2022
Nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH và hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa NN-VHQT
Năm học 2021-2022 
 1. MỤC ĐÍCH – NỘI DUNG
 • Nhằm thúc đẩy và tạo động lực cho sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học;
 • Nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học;
 • Nhằm định hướng khả năng nghiên cứu cho sinh viên để chuẩn bị tốt cho các cuộc thi nghiên cứu khoa học cao hơn;
 • Tạo diễn đàn cho SV có thể trao đổi, thảo luận và học hỏi kinh nghiệm NCKH từ các giảng viên.
 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
 1. Thời gian: 13g00 – 17g00, ngày 13/05/2022 (Thứ 6);
 2. Địa điểm: Phòng họp tầng 3;
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Đơn vị chủ trì: Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa Quốc tế.
 2. Đơn vị phối hợp:
 • Văn phòng Trường;
 • Phòng Tài chính;
 • Viện Đào tạo Sau đại học - Khoa học công nghệ;
 • Phòng Quản trị;
 • Trung tâm TT-TT.
 1. Thành viên ban tổ chức
Họ và tên Chức vụ
TS. Võ Văn Thành Thân Trưởng Ban tổ chức
ThS. Phạm Thị Thùy Linh Phó Ban tổ chức
TS. Nguyễn Thị Lan Phó Ban tổ chức
ThS. Phạm Phương Thảo Ủy viên
ThS. Nguyễn Trần Vũ Thư Ủy viên
Ông Nguyễn Ngọc Hiếu Thư ký giám sát
Bà Châu Mỹ Phúc   Thư ký chương trình
Trần Thu Nhi Phụ trách lễ tân
         
 1. Danh sách giảng viên tham gia Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH
Họ và tên Chức vụ
TS. Võ Văn Thành Thân Trưởng khoa NN-VHQT
ThS. Phạm Thị Thùy Linh Phó trưởng khoa NN - VHQT
TS. Nguyễn Thị Lan Phó trưởng khoa NN - VHQT
Cô Nguyễn Thị Phong Nhã Giảng viên
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giảng viên
ThS. Lý Như Quỳnh Giảng viên
Thầy Hoàng Vũ Đức Giảng viên
Cô Vương Minh Châu Giảng viên
Thầy Cao Đỗ Quyền Giảng viên
Cô Phan Châu Phương Anh Giảng viên
ThS. Nguyễn Trần Vũ Thư Giảng viên
ThS. Phan Nhân Giảng viên
ThS. Nguyễn Thanh Nam Giảng viên
ThS. Phạm Phương Thảo Giảng viên
Cô Igeta Miyuki Giảng viên
ThS. Choi Young Taek Giảng viên
Thầy Dương Văn Thành Giảng viên
Thầy Lê Thanh Huy Giảng viên
ThS. Hứa Phạm Cẩm Tú Giảng viên
ThS. Trương Ngọc Quỳnh Giảng viên
 1. Thành phần tham dự:
                - Đại diện Ban giám hiệu;
                - Đại diện phòng Khoa học công nghệ;
                - Tất cả GV Khoa NN&VHQT;
                - Tất cả SV tham gia viết tham luận;
                - SV UEF quan tâm đến hội thảo.
 1. Tiến trình thực hiện
Thời gian Nội dung
21/03/2022 Thời gian nhận bài
20/04/2022 Thời gian thông báo các bài đạt tiêu chuẩn
09/05/2022 Thời gian nghiệm thu đề tài
10/05 - 13/05/2022 Thời gian dành cho công tác chuẩn bị buổi báo cáo NCKH
13/05/2022 Hội thảo NCKH cho sinh viên
 1. Đề xuất quy đổi tiết chuẩn:
(Theo Phụ lục I của Quyết định số 246/QĐ-UEF, ban hành ngày 01/09/2020)
TT Họ và tên Nhiệm vụ Số tiết Ghi chú
01 TS. Võ Văn Thành Thân Chủ tịch: 4 Hội đồng 1.6 Đính kèm theo Danh sách đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học nghiệm thu cấp trường của Khoa NN – VHQT năm học 2020 - 2021
02 Cô Nguyễn Thị Phong Nhã Ủy viên: 1 Hội đồng 0.3
03 ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Ủy viên: 2 Hội đồng 0.6
04 ThS. Lý Như Quỳnh Ủy viên: 1 Hội đồng 0.3
05   Chủ tịch: 2 Hội đồng
Ủy viên: 2 Hội đồng
1.4
06 Cô Vương Minh Châu Ủy viên: 2 Hội đồng 0.6
07 Thầy Cao Đỗ Quyền Ủy viên: 3 Hội đồng 0.9
08 ThS. Nguyễn Trần Vũ Thư Ủy viên: 1 Hội đồng 0.3
09 ThS. Phạm Thị Thùy Linh Chủ tịch: 2 Hội đồng 0.8
10 ThS. Nguyễn Thanh Nam Ủy viên: 2 Hội đồng 0.6
11 ThS. Phạm Phương Thảo Chủ tịch: 2 Hội đồng
Ủy viên: 1 Hội đồng
1.1
12 ThS. Phan Nhân Ủy viên: 2 Hội đồng 0.6
13 ThS. Choi Young Taek Ủy viên: 1 Hội đồng 0.3
14   Ủy viên: 2 Hội đồng 0.6
         
         
         
 1. Chương trình cụ th
Thời gian Nội dung Địa điểm
Chiều ngày 13/05/2022
12h30-13h00 Setup không gian;
Chuẩn bị bàn ghế, sắp xếp bàn ghế theo sơ đồ;
Phòng họp tầng 3
13g00 - 13g30 Check danh sách khách mời và vị trí khách mời;
Sắp xếp chỗ ngồi cho sinh viên
Phòng họp tầng 3
13g30 – 13g50 Khai mạc báo cáo hội thảo, lãnh đạo Khoa phát biểu chào mừng.
13g50 - 15g00 Các nhóm tham gia báo cáo
(Mỗi nhóm 15p báo cáo đề tài)
15g00 - 15g20 Thành viên hội đồng khoa học nhận xét các đề tài, tổng hợp và chấm điểm.
15g2015g40 Chia sẻ từ các giảng viên có chuyên môn về hoạt động NCKH
15g40-16g10 Giải đáp câu hỏi thắc mắc từ sinh viên
16g10-17g00 Chụp hình lưu niệm và kết thúc chương trình
TIN LIÊN QUAN