Liên hệ

Liên hệ

19/05/2015
Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại:
(028) 5422 1399 - (028) 5422 1111
Email: khoaqhcc_tt@uef.edu.vn 
Facebook: 
Public Relations & Communication Faculty - UEF

 
TIN LIÊN QUAN