Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo

05/09/2019
Chi tiết chương trình đào tạo đại học chính quy 03 ngành: Quan hệ Công chúng, Công nghệ Truyền thông và Quảng cáo của từng khóa. 

1. Ngành Quan hệ Công chúng

2. Ngành Công nghệ Truyền thông
​3. Ngành Quảng cáo
 
TIN LIÊN QUAN