Ngành đào tạo

Chương trình đào tạo

09/08/2021
  •  
Chi tiết chương trình đào tạo đại học chính quy 04 ngành: Quan hệ Công chúng, Công nghệ Truyền thông, Quảng cáo và Tâm lý học của từng khóa. 

1. Ngành Quan hệ Công chúng
2. Ngành Công nghệ Truyền thông ​3. Ngành Tâm lý học 4. Ngành Truyền thông đa phương tiện
TIN LIÊN QUAN