Thực tập - tốt nghiệp
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2018, bậc đại học, hệ chính quy, Nhà trường thông báo triển khai kế hoạch...
Tài liệu, Biểu mẫu hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập, Chuyên đề/ Khóa luận tốt nghiệp