THỰC TẬP - TỐT NGHIỆP
Danh sách các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên kiến tập, thực tập
Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM và Khoa Truyền thông - Công nghệ thông tin đã mở rộng kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và công nghệ thông...
Loading...