Thực tập - tốt nghiệp

Kế hoạch tốt nghiệp bậc Đại học chính quy Khóa 2018, năm học 2021-2022

16/07/2021

Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2018, bậc đại học, hệ chính quy, Nhà trường thông báo triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm học 2021-2022.

Các bạn SV Khóa 2018 xem chi tiết Kế hoạch tốt nghiệp (thời gian thực tập; thời hạn nộp báo cáo, nộp chứng chỉ chuẩn đầu ra;...) để nắm rõ tiến độ hoàn thành khóa học nhé.

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp
Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp

Kế hoạch tốt nghiệp
Thông tin chi tiết về Kế hoạch và Quy định tổ chức học phần Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp, SV vui lòng xem tại đây:
 
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN