Thực tập - tốt nghiệp

Hướng dẫn thực hiện học phần Thực tập, Chuyên đề/ Khóa luận tốt nghiệp

08/05/2020

Sinh viên tải các biểu mẫu và tài liệu liên quan đến học phần Thực tập, Chuyên đề/ Khóa luận tốt nghiệp tại đây.
Các bạn sinh viên xem thêm Video hướng dẫn chi tiết học phần Thực tập tốt nghiệp của Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông.

 


 

TIN LIÊN QUAN