Thông báo sinh viên
Nhằm tạo điều kiện cho SV các khóa từ K2019 trở về trước tích lũy các học phần chưa đạt để đủ điều kiện xét tốt nghiệp trong NH 2022-2023, đồng thời giúp cho SV K2020...
Để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2019 bậc đại học hệ chính quy, Nhà trường triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm học 2022-2023.
Hoạt động NCKH SV hiện đang là một trong những hoạt động được khuyến khích mạnh mẽ tại trường UEF và Khoa QHCC-TT. Thông qua các chia sẻ trong buổi webinar ngày hôm...
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà trường thông báo Kế hoạch học tập học kỳ 1 như...
Với mục đích tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ sinh viên UEF có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt, Nhà trường thông báo đến toàn thể...
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể:
Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường; nhằm đảm bảo an toàn cho người học và đảm bảo tiến độ đào tạo năm học 2020-2021; Hiệu trưởng Trường...
Hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên mỗi học kỳ nhằm giúp nhà trường tiếp tục nâng cao và cải tiến chất lượng hoạt động dạy và học tại UEF.
Kế hoạch đăng ký chọn Chuyên ngành dành cho sinh viên Khóa 2019, Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông
Các bạn sinh viên khóa 2019 đã và đang chuẩn bị phải chọn chuyên ngành cho mình, đây là bước ngoặt quan trọng, quyết định hành trình học tập tiếp theo, cũng như hướng...