Thông báo sinh viên
Nhà trường đã ban hành Kế hoạch Giảng dạy – Học tập Năm học 2023-2024. Các bạn sinh viên theo dõi những mốc thời gian quan trọng trong Năm học mới, để có cái nhìn...
Sinh viên được Nhà trường xét và công nhận tốt nghiệp khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ các điều kiện xét tốt nghiệp. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ...
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2023-2024, để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2020, bậc đại học hệ chính quy, Nhà trường...
Nhằm tạo kênh thông tin tiếp nhận những ý kiến đóng góp, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên của Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế - Tài...
Căn cứ lộ trình học tập năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo UEF thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 như sau:
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, khóa 2021; Nhà trường thông báo kế hoạch thực hiện tư vấn và tổ chức cho sinh viên khóa 2021 đăng ký chọn...
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ Giáo dục quốc phòng và Hè, năm học 2022-2023
Từ ngày 14 đến 28/4, sinh viên các khóa của UEF sẽ bước vào kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2A năm học 2022 - 2023. Để có sự chuẩn bị tốt trước kỳ thi, các bạn cần lưu...
Hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên mỗi học kỳ nhằm giúp nhà trường tiếp tục nâng cao và cải tiến chất lượng hoạt động dạy và học tại UEF. Những ý kiến, nguyện vọng...
Nhằm đảm bảo viêc hoàn thiện hồ sơ cùng lộ trình tốt nghiệp được thuận tiện, chính xác và đầy đủ nhất, Phòng Đào tạo thông báo về việc ký xác nhận thông tin in bằng...