Thông báo sinh viên
Thông báo thực hiện khảo sát SV học kỳ 1A, NH 2019-2020
Hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát hoạt động giảng dạy học kỳ 1A năm học 2019-2020
Thông báo gặp mặt SV khóa 2016, 2017
Thông báo gặp mặt trao đổi thông tin về công tác kiến tập, thực tập tốt nghiệp của sinh viên K.2016 & K.2017 khoa QHCC-TT
Học bổng vượt khó năm học 2019 - 2020
Với mục đích khuyến khích sinh viên UEF có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt, sắp tới Nhà trường sẽ tiến hành trao tặng các suất học...
Loading...