Thông báo sinh viên
Thông báo thực hiện khảo sát SV học kỳ 1A, NH 2020-2021
Hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát hoạt động giảng dạy học kỳ 1A năm học 2020-2021
Thông báo gặp mặt SV khóa 2016, 2017
Thông báo gặp mặt trao đổi thông tin về công tác kiến tập, thực tập tốt nghiệp của sinh viên K.2016 & K.2017 khoa QHCC-TT
Học bổng vượt khó năm học 2019 - 2020
Với mục đích khuyến khích sinh viên UEF có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt, sắp tới Nhà trường...