Thông báo sinh viên

Thông báo về việc ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung Khóa 2020

28/10/2023

Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp và nộp hồ sơ bổ sung đối với SV ĐHCQ 2020 từ 01/3 đến 30/3/2024. Các mốc thời gian cụ thể như sau:
1. Thời gian ký xác nhận thông tin:

  • 20/02 - 24/02/2024: Các khoa nhận danh sách ký nhận thông tin in bằng tốt nghiệp của SV khóa 2019 từ Phòng Đào tạo.
  • 01/03 - 30/03/2024: Các khoa triển khai cho SV ký xác nhận thông tin in bằng tốt nghiệp.
  • 15/04 - 20/04/2024: Các khoa tập hợp lại danh sách và gửi về Phòng Đào tạo.
2. Thời gian nộp hồ sơ bổ sung:
  • 26/10 - 28/10/2023:  Phòng Đào tạo đã gửi email thông báo đến SV những hồ sơ còn thiếu.
  • 01/03 - 30/03/2024: Sinh viên nộp bổ sung hồ sơ tại Phòng Đào tạo.

Sinh viên xem thông tin chi tiết về thời gian và quy định trong file đính kèm.

Nhằm đảm bảo lộ trình tốt nghiệp được thuận lợi và nhanh chóng nhất, đề nghị toàn thể sinh viên đại học chính quy, khóa 2020 nghiêm túc thực hiện theo thông báo này.

TIN LIÊN QUAN